AKUMULAČNÍ NÁDRŽE  4


Akumulační nádrže slouží k uskladnění topné vody na vytápění. Udržují zásobu energie vytvořenou kotlem na tuhá paliva, případně jiným tepelným zdrojem, čímž optimalizují proces spalování.
Podle typu můžou být vybaveny měděným nebo nerezovým výměníkem na ohřev užitkové vody, případně jedním nebo dvěma ocelovými výměníky na připojení tepelného čerpadla nebo solárního ohřevu.
Nádrže jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu o síle 3 mm. Vnitřní plocha akumulační nádrže je bez povrchové úpravy, vnější je opatřena antikorozním nátěrem.