VÝMĚNY KOTLŮ  100001182


Kotel na dřevo  100001183

Všechny zplynovací kotle typu Dřevoplyn jsou konstruovány výhradně pro spalování kusového dřeva a jsou vybaveny odtahovým ventilátorem. Díky tomu kotel během zátopu, provozu a přikládání paliva nekouří do místnosti.

Základní elektromechanická regulace kotle

 • hlavní vypínač
 • bezpečnostní termostat
 • kotlový termostat (ovládá ventilátor podle teploty kotle)
 • spalinový termostat (vypne ventilátor po dohoření paliva)
 • regulátor přívodu vzduchu FR124
 • termostat pro ovládání čerpadel

KE STAŽENÍ

Zplynovací kotel ATMOS Dřevoplyn DC18S

Zplynovací kotel ATMOS Dřevoplyn DC25S

Zplynovací kotel ATMOS Dřevoplyn DC32S


Kotel na uhlí  100001184

Všechny zplynovací kotle typu KOMBI jsou konstruovány pro spalování kusového dřeva a hnědého uhlí a jsou vybaveny odtahovým ventilátorem. Díky tomu kotel během zátopu, provozu a přikládání paliva nekouří do místnosti.

Základní elektromechanická regulace kotle

 • hlavní vypínač
 • bezpečnostní termostat
 • kotlový termostat (ovládá ventilátor podle teploty kotle)
 • spalinový termostat (vypne ventilátor po dohoření paliva)
 • regulátor přívodu vzduchu FR124
 • termostat pro ovládání čerpadel

KE STAŽENÍ

Zplynovací kotel ATMOS Kombi C18S

Zplynovací kotel ATMOS Kombi C25ST

Zplynovací kotel ATMOS Kombi C32ST


Kotel s úpravou pro hořák na pelety  100001185

Výměna nevyhovujího kotle za zplynovací kotel s úpravou pro hořák na pelety ATMOS A25. Tato varianta v sobě kombinuje výhody provozu ekologického a úsporného zplynovacího kotel s ručním přikládáním a zároveň umožňuje jednoduchým nasazením hořáku na pelety přejít na automatický provoz, který je srovnatelný s provozem plynového kotle.
Všechny kotle s úpravou pro hořák jsou určeny pouze pro hořák na pelety Atmos A25. Úprava spočívá v odlišném zapojení svazku elektroinstalace, která umožňuje řízení hořáku na pelety a zároveň řízení odtahového ventilátoru kotle hořákem, a otvoru ve dvířkách přikládací komory, kam se namontuje hořák na pelety. V případě potřeby je možné sundat hořák a místo něj do otvoru namontovat záslepku a zatopit původním palivem (dřevo, uhlí nebo brikety).

 • jednoduchá obsluha
 • odtahový ventilátor minimalizuje kouření kotle do místnosti
 • nízká spotřeba paliva
 • plně automatický provoz na pelety s pokojovým termostatem

Základní elektromechanická regulace kotle

 • hlavní vypínač
 • bezpečnostní termostat
 • kotlový termostat (ovládá ventilátor podle teploty kotle)
 • spalinový termostat (vypne ventilátor po dohoření paliva)
 • regulátor přívodu vzduchu FR124
 • termostat pro ovládání čerpadel
 • pokojový termostat

KE STAŽENÍ

Zplynovací kotel s úpravou pro hořák na pelety ATMOS Dřevoplyn DC18S

Zplynovací kotel s úpravou pro hořák na pelety ATMOS Dřevoplyn DC25S

Zplynovací kotel s úpravou pro hořák na pelety ATMOS Kombi C18S

Zplynovací kotel s úpravou pro hořák na pelety ATMOS Kombi C25ST


Kotel na pelety  100001186

Kotle je konstruovány jako jedna spalovací komora pro hořák na pelety, na kterou navazuje trubkový výměník s brzdiči spalin. Díky této konstrukci dosahují kotle účinnosti až 91 % a zárověň umožňuje jednoduché čištění. V základní verzi obsahují popelník, který vystačí měsíc provozu kotle. V případě potřeby je možné kotle dodatečně vybavit automatickým odvodem popela a potom podle velikosti přídavného popelníku stačí vynášet popel až jednou za topnou sezónu.

Základní elektromechanická regulace kotle

 • hlavní vypínač
 • bezpečnostní termostat
 • kotlový termostat (ovládá hořák podle teploty kotle)
 • termostat pro ovládání čerpadel
 • pokojový termostat

KE STAŽENÍ

Kompaktní kotel na pelety ATMOS D15PX

Kompaktní kotel na pelety ATMOS D25PX

Kotel na pelety ATMOS D14P

Kotel na pelety ATMOS D25P