DOTOVANÉ KOTELNY  100001129

Zde jsme pro Vás připravili tři modelové příklady topných systému, na které můžete dostat dotaci, která pokryje většinu nákladů na pořízení. V modelových příkladech uvažujeme pouze jeden topný okruh, ale nic nebrání tomu, vytápět topné okruhy 2–4 a zároveň ohřívat teplou užitkovou vodu. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně podle velikosti a charakteristiky topného systému. S vyřízením celé žádosti o dotaci Vám rádi bezplatně pomůžeme.


Zplynovací kotel na dřevo  100001130

Zplynovací kotel na dřevo s akumulačními nádržemi PS-M 1000 o celkovém objemu 1850 litrů a jedním topným okruhem. Tato konfigurace je vhodná pro vytápění domů do velikosti asi 150 m2, kdy v zimním období umožňuje vytápět dům na konstantní teplotu 24 hodin denně a přitom zatápět jednou denně ve stejnou dobu a na dvě naložení dřeva do kotle vyrobit dostatek tepla na dalších 16–20 hodin, které se uloží do akumulačních nádrží.

Výhody

 • nízká pořizovací cena
 • zatápění jednou denně
 • komfort vytápění srovnatelný s automatickými kotli
 • nízká spotřeba paliva
 • díky dotaci Vás instalace stojí stejně jako zapojení kotle bez akumulační nádrže a regulace

Náklady na realizaci

Celková cena kotelny 177 000,00
Výše dotace 100 000,00
Vlastní náklady 77 000,00

*Dotace se čerpá zpětně po předložení všech potřebných dokumentů a prokázání úhrady.

KE STAŽENÍ

Vzorová cenová nabídka


Zplynovací kotel na dřevo a pelety  100001131

Kombinovaný zplynovací kotel na dřevo s hořákem na pelety, akumulačními nádržemi PS-M 1000 o celkovém objemu 1850 litrů a jedním topným okruhem. Tato konfigurace je vhodná pro plnohodnotné vytápění dřevem pro domy do velikosti 150 m2, kdy je možné díky akumulačním nádržím stejně jako u předchozí varianty dosáhnout 24hodinového vytápění objektu pouze dřevem a zároveň v případě potřeby nebo požadavku nechat kotel automaticky přepnout na vytápění peletami. Pokud nepožadujete plnohodnotný provoz na dřevo, může tato sestava vytápět až ca 300 m2.

Výhody

 • přijatelná pořizovací cena
 • zatápění dřevem jednou denně
 • kombinace plnohodnotného zplynovacího kotle na dřevo a automatického kotle na pelety
 • kotel umí automaticky zatopit peletami po dohoření dřeva a vyčerpání tepla z akumulačních ná­drží

Náklady na realizaci

Celková cena kotelny 260 000,00
Výše dotace 120 000,00
Vlastní náklady 140 000,00

*Dotace se čerpá zpětně po předložení všech potřebných dokumentů a prokázání úhrady.

KE STAŽENÍ

Vzorová cenová nabídka


Kotel na pelety  100001132

Automatický kotel na pelety, akumulační nádrž PS-M 800 o objemu 732 litrů a jeden topný okruh. Tato konfigurace může vytápět až 300 m2. Díky akumulační nádrži běží kotel v optimálním režimu, kdy po startu hoří 2–4 hodiny a po nahřátí akumulační nádrže zhruba stejnou dobu stojí. Odpadá tím problém s častým zapalováním hořáku na pelety, kdy se v extrémních případech může stávat, že kotel spotřebuje 20 % paliva pouze pro zapálení a ohřátí se na provozní teplotu.

Výhody

 • nízká pořizovací cena
 • plně automatický provoz
 • nízká spotřeba paliva
 • komfortní vytápění plně obnovitelným zdrojem energie

Náklady na realizaci

Celková cena kotelny 179 000,00
Výše dotace 120 000,00
Vlastní náklady 59 000,00

*Dotace se čerpá zpětně po předložení všech potřebných dokumentů a prokázání úhrady.

KE STAŽENÍ

Vzorová cenová nabídka