Kotel na pelety  91072


Schéma zapojení č. 311  91061

Značka Popis
1 Kotel na pelety
2 Primární okruh kotle
3 Akumulační nádrž
4 Topný okruh

Schéma zapojení č. 312  91062

Značka Popis
1 Kotel na pelety
2 Primární okruh kotle
3 Akumulační nádrž s plovoucím bojlerem (Sigma-M)
4 Topný okruh
5 Přívod studené vody, výstup TUV

Schéma zapojení č. 316  91063

Značka Popis
1 Kotel na pelety
2 Primární okruh kotle
3 Akumulační nádrž s plovoucím bojlerem (Sigma-M)
4 Solární kolektor
5 Přívod studené vody, výstup TUV
6 Topný okruh

Schéma zapojení č. 321  91064

Značka Popis
1 Kotel na pelety
2 Primární okruh kotle
3 Akumulační nádrž
4 Topný okruh č. 1
5 Topný okruh č. 2

Schéma zapojení č. 322  91065

Značka Popis
1 Kotel na pelety
2 Primární okruh kotle
3 Akumulační nádrž s plovoucím bojlerem (Sigma-M)
4 Přívod studené vody, výstup TUV
5 Topný okruh č. 1
6 Topný okruh č. 2

Schéma zapojení č. 326  91066

Značka Popis
1 Kotel na pelety
2 Primární okruh kotle
3 Akumulační nádrž s plovoucím bojlerem (Sigma-M)
4 Solární kolektor
5 Přívod studené vody, výstup TUV
6 Topný okruh č. 1
7 Topný okruh č. 2

Schéma zapojení č. 331  91067

Značka Popis
1 Kotel na pelety
2 Primární okruh kotle
3 Akumulační nádrž
4 Topný okruh
5 Připojení ohřívače TUV

Schéma zapojení č. 341  91068

Značka Popis
1 Kotel na pelety
2 Primární okruh kotle
3 Akumulační nádrž
4 Topný okruh č. 1
5 Topný okruh č. 2
6 Připojení ohřívače TUV