Zplynovací kotel na dřevo  91071


Schéma zapojení č. 113  9104

Značka Popis
1 Zplynovací kotel na dřevo
2 Primární okruh zplynovacího kotle
3 Akumulační nádrž č. 1
4 Akumulační nádrž č. 2
5 Topný okruh

Schéma zapojení č. 114  9105

Značka Popis
1 Zplynovací kotel na dřevo
2 Primární okruh zplynovacího kotle
3 Akumulační nádrž s plovoucím bojlerem (Sigma-M)
4 Akumulační nádrž (PS-M)
5 Topný okruh
6 Přívod studené vody, výstup TUV

Schéma zapojení č. 118  9107

Značka Popis
1 Zplynovací kotel na dřevo
2 Primární okruh zplynovacího kotle
3 Akumulační nádrž s plovoucím bojlerem a solárním výměníkem (Sigma-R1)
4 Akumulační nádrž (PS-M)
5 Topný okruh
6 Solární kolektory
7 Přívod studené vody, výstup TUV

Schéma zapojení č. 123  9108

Značka Popis
1 Zplynovací kotel na dřevo
2 Primární okruh zplynovacího kotle
3 Akumulační nádrž č. 1
4 Akumulační nádrž č. 2
5 Topný okruh č. 1
6 Topný okruh č. 2

Schéma zapojení č. 124  9109

Značka Popis
1 Zplynovací kotel na dřevo
2 Primární okruh zplynovacího kotle
3 Akumulační nádrž s plovoucím bojlerem (Sigma-R1)
4 Akumulační nádrž (PS-M)
5 Topný okruh č. 1
6 Topný okruh č. 2
7 Přívod studené vody, výstup TUV

Schéma zapojení č. 128  9110

Značka Popis
1 Zplynovací kotel na dřevo
2 Primární okruh zplynovacího kotle
3 Akumulační nádrž s plovoucím bojlerem a solárním výměníkem (Sigma-R1)
4 Akumulační nádrž (PS-M)
5 Topný okruh č. 1
6 Topný okruh č. 2
7 Solární kolektory
8 Přívod studené vody, výstup TUV

Schéma zapojení č. 133  9111

Značka Popis
1 Zplynovací kotel na dřevo
2 Primární okruh zplynovacího kotle
3 Akumulační nádrž č. 1
4 Akumulační nádrž č. 2
5 Topný okruh č. 1
6 Připojení ohřívače TUV

Schéma zapojení č. 143  9112

Značka Popis
1 Zplynovací kotel na dřevo
2 Primární okruh zplynovacího kotle
3 Akumulační nádrž č. 1
4 Akumulační nádrž č. 2
5 Topný okruh č. 1
6 Topný okruh č. 2
7 Připojení ohřívače TUV