Zplynovací kotel na dřevo a pelety a záložní kotel  91076


Schéma zapojení č. 813  91101

Značka Popis
1 Zplynovací kotel na dřevo a pelety (DCxxSP)
2 Primární okruh kotle
3 Záložní kotel (např. plynový kotel)
4 Akumulační nádrž č. 1
5 Akumulační nádrž č. 2
6 Topný okruh

Schéma zapojení č. 814  91102

Značka Popis
1 Zplynovací kotel na dřevo a pelety (DCxxSP)
2 Primární okruh kotle
3 Záložní kotel (např. plynový kotel)
4 Akumulační nádrž s plovoucím bojlerem (Sigma-M)
5 Akumulační nádrž (PS-M)
6 Topný okruh
7 Přívod studené vody, výstup TUV

Schéma zapojení č. 818  91103

Značka Popis
1 Zplynovací kotel na dřevo a pelety (DCxxSP)
2 Primární okruh kotle
3 Záložní kotel (např. plynový kotel)
4 Akumulační nádrž s plovoucím bojlerem a výměníkem pro solární ohřev (Sigma-R1)
5 Akumulační nádrž (PS-M)
6 Topný okruh
7 Solární kolektor
8 Přívod studené vody, výstup TUV

Schéma zapojení č. 823  91104

Značka Popis
1 Zplynovací kotel na dřevo a pelety (DCxxSP)
2 Primární okruh zplynovacího kotle
3 Akumulační nádrž č. 1
4 Akumulační nádrž č. 2
5 Topný okruh č. 1
6 Topný okruh č. 2

Schéma zapojení č. 824  91105

Značka Popis
1 Zplynovací kotel na dřevo a pelety (DCxxSP)
2 Primární okruh zplynovacího kotle
3 Akumulační nádrž s plovoucím bojlerem (Sigma-R1)
4 Akumulační nádrž (PS-M)
5 Topný okruh č. 1
6 Topný okruh č. 2
7 Přívod studené vody, výstup TUV

Schéma zapojení č. 828  91106

Značka Popis
1 Zplynovací kotel na dřevo a pelety (DCxxSP)
2 Primární okruh zplynovacího kotle
3 Akumulační nádrž s plovoucím bojlerem a solárním výměníkem (Sigma-R1)
4 Akumulační nádrž (PS-M)
5 Topný okruh č. 1
6 Topný okruh č. 2
7 Solární kolektory
8 Přívod studené vody, výstup TUV

Schéma zapojení č. 833  91107

Značka Popis
1 Zplynovací kotel na dřevo a pelety (DCxxSP)
2 Primární okruh zplynovacího kotle
3 Akumulační nádrž č. 1
4 Akumulační nádrž č. 2
5 Topný okruh č. 1
6 Připojení ohřívače TUV

Schéma zapojení č. 843  91108

Značka Popis
1 Zplynovací kotel na dřevo a pelety (DCxxSP)
2 Primární okruh zplynovacího kotle
3 Akumulační nádrž č. 1
4 Akumulační nádrž č. 2
5 Topný okruh č. 1
6 Topný okruh č. 2
7 Připojení ohřívače TUV