AUTOMATICKÉ KOTLE  11


Kotle pro spalování dřevěných pelet s vysokou účinností.

Kombinované zplynovací kotle na dřevo a pelety.

Zplynovací kotle na dřevo, uhlí a brikety s možností vestavby hořáku na pelety.