UNIREG-2  100001170

Regulátor UNIREG-2 je určen k montáži na zeď a podle zvolené konfigurace ovládá dva topné okruhy nebo primární okruh kotle a jeden topný okruh, ohřev teplé užitkové vody, solární ohřev a automatický kotel. Regulátor nemá žádné ovládací prvky – nastavení a obsluha regulátoru se provádí přes internetový prohlížeč a k internetu se regulátor připojuje přes Wi-Fi.

Varianty konfigurace regulátoru:

Primární okruh kotle a topný okruh

 • servopohon a čerpadlo kotle
 • servopohon a čerpadlo topného okruhu
 • čerpadlo ohřevu TUV
 • solární ohřev
 • spínání automatického kotle

Dva topné okruhy

 • dva servopohony a dvě čerpadla topných okruhů
 • čerpadlo ohřevu TUV
 • solární ohřev
 • spínání automatického kotle

Přečerpávání mezi akumulačními nádržemi

 • dvě čerpadla pro přečerpávání vody mezi nádržemi
 • servopohon a čerpadlo topného okruhu
 • čerpadlo ohřevu TUV
 • solární ohřev
 • spínání automatického kotle

Dálková správa přes internet

Základní vlastnosti dálkové správy

 • regulátor je vybaven Wi-Fi modulem a umožňuje ovládání a konfiguraci přes internet
 • pohodlné nastavení topných programů přes telefon nebo počítač
 • zasílání e-mailových zpráv o poruchách

Schémata zapojení

Číslo Popis
1 Zplynovací kotel s řízeným primárním okruhem
2 Automatický kotel (plyn, pelety, elektřina,…)
3 Akumulační nádrž
4 Ohřívač teplé užitkové vody
5 Solární kolektory
6 Topný okruh
7 Druhá akumulační nádrž