ATMOS Dokogen

Všechny zplynovací kotle typu Dokogen jsou konstruovány výhradně pro spalování kusového dřeva a jsou vybaveny odtahovým ventilátorem. Díky tomu kotel během zátopu, provozu a přikládání paliva nekouří do místnosti. Kotle musí být bezpodmínečně zapojeny s třícestným ventilem (se servopohonem a elektronickým regulátorem), termostatickým třícestným ventilem, nebo Laddomatem 21 (nebo 22) tak, aby teplota vratné vody byla minimálně 65 °C.

Nabízené typy

 • Atmos DC 18 GD
 • Atmos DC 25 GD
 • Atmos DC 30 GD
 • Atmos DC 40 GD
 • Atmos DC 50 GD

Základní elektromechanická regulace kotle

 • hlavní vypínač
 • bezpečnostní termostat
 • kotlový termostat (ovládá ventilátor podle teploty kotle)
 • spalinový termostat (vypne ventilátor po dohoření paliva)
 • regulátor přívodu vzduchu FR124

Výhody

 • Ekologické spalování
 • Vysoká účinnost
 • Velká přikládací komora
 • Odtahový ventilátor
 • Chladicí smyčka
 • Jednoduché čištění

Certifikát EKODESIGN pro všechny typy

Rozměry

ROZMĚRY DC 18 GD DC 25 GD DC 30 GD DC 40 GD DC 50 GD
A 1281 1281 1281 1435 1435
B 820 1020 1020 1120 1120
C 680 680 680 680 680
D 945 945 945 1095 1095
E 150 150 150 150 150
F 87 87 87 82 78
G 185 185 185 185 185
H 1008 1008 1008 1152 1152
CH 256 256 256 256 256
I 256 256 256 256 256
J 6/4“ 6/4“ 6/4“ 2“ 2“

PARAMETRY

Typ kotle Výkon kotle [kW] Hmotnost kotle [kg] Předepsaný tah komína [Pa] Objem spalovací komory [l] Maximální délka dřeva [mm] Objem vody v kotli [l] Účinnost [%] Třída kotle dle EN 303–5
DC 18 GD 19 376 16 85 330 73 90,3 5
DC 25 GD 25 469 18 125 530 105 90,5 5
DC 30 GD 29,8 466 20 125 530 105 90,8 5
DC 40 GD 40 548 22 170 530 112 90,5 5
DC 50 GD 49 565 24 170 530 128 92,0 5