DOTOVANÉ KOTELNY  100001129

Zde jsme pro Vás připravili tři modelové příklady topných systému, na které můžete dostat dotaci, která pokryje většinu nákladů na pořízení. V modelových příkladech uvažujeme pouze jeden topný okruh, ale nic nebrání tomu, vytápět topné okruhy 2–4 a zároveň ohřívat teplou užitkovou vodu. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně podle velikosti a charakteristiky topného systému. S vyřízením celé žádosti o dotaci Vám rádi bezplatně pomůžeme.


Zplynovací kotel na dřevo  100001130

Zplynovací kotel na dřevo s akumulačními nádržemi PS-M 1000 o celkovém objemu 1850 litrů a jedním topným okruhem. Tato konfigurace je vhodná pro vytápění domů do velikosti asi 150 m2, kdy v zimním období umožňuje vytápět dům na konstantní teplotu 24 hodin denně a přitom zatápět jednou denně ve stejnou dobu a na dvě naložení dřeva do kotle vyrobit dostatek tepla na dalších 16–20 hodin, které se uloží do akumulačních nádrží.

Výhody

 • nízká pořizovací cena
 • zatápění jednou denně
 • komfort vytápění srovnatelný s automatickými kotli
 • nízká spotřeba paliva
 • díky dotaci Vás instalace stojí stejně jako zapojení kotle bez akumulační nádrže a regulace

Náklady na realizaci

Celková cena kotelny 177 000,00
Výše dotace 100 000,00
Vlastní náklady 77 000,00

*Dotace se čerpá zpětně po předložení všech potřebných dokumentů a prokázání úhrady.

KE STAŽENÍ

Vzorová cenová nabídka


Zplynovací kotel na dřevo a pelety  100001131

Kombinovaný zplynovací kotel na dřevo s hořákem na pelety, akumulačními nádržemi PS-M 800 o celkovém objemu 1464 litrů a jedním topným okruhem. Tato konfigurace je vhodná pro plnohodnotné vytápění dřevem pro domy do velikosti 150 m2, kdy je možné díky akumulačním nádržím stejně jako u předchozí varianty dosáhnout 24hodinového vytápění objektu pouze dřevem a zároveň v případě potřeby nebo požadavku nechat kotel automaticky přepnout na vytápění peletami. Pokud nepožadujete plnohodnotný provoz na dřevo, může tato sestava vytápět až ca 300 m2. Samotný dotační program sice nepožaduje instalaci akumulačních nádrží k automatickým kotlům, ale my ji však důrazně doporučujeme, protože se tím zvýší účinnost kotle a sníží se tím četnost startů hořáku na pelety.

Výhody

 • přijatelná pořizovací cena
 • zatápění dřevem jednou denně
 • kombinace plnohodnotného zplynovacího kotle na dřevo a automatického kotle na pelety
 • kotel umí automaticky zatopit peletami po dohoření dřeva a vyčerpání tepla z akumulačních ná­drží

Náklady na realizaci

Celková cena kotelny 252 000,00
Výše dotace 120 000,00
Vlastní náklady 132 000,00

*Dotace se čerpá zpětně po předložení všech potřebných dokumentů a prokázání úhrady.

KE STAŽENÍ

Vzorová cenová nabídka


Kotel na pelety  100001132

Automatický kotel na pelety, akumulační nádrž PS-M 800 o objemu 732 litrů a jeden topný okruh. Tato konfigurace může vytápět až 300 m2. Díky akumulační nádrži běží kotel v optimálním režimu, kdy po startu hoří 2–4 hodiny a po nahřátí akumulační nádrže zhruba stejnou dobu stojí. Odpadá tím problém s častým zapalováním hořáku na pelety, kdy se v extrémních případech může stávat, že kotel spotřebuje 20 % paliva pouze pro zapálení a ohřátí se na provozní teplotu.

Výhody

 • nízká pořizovací cena
 • plně automatický provoz
 • nízká spotřeba paliva
 • komfortní vytápění plně obnovitelným zdrojem energie

Náklady na realizaci

Celková cena kotelny 179 000,00
Výše dotace 120 000,00
Vlastní náklady 59 000,00

*Dotace se čerpá zpětně po předložení všech potřebných dokumentů a prokázání úhrady.

KE STAŽENÍ

Vzorová cenová nabídka